Press "Enter" to skip to content

Ajutor de 2.000 de lei pentru această categorie de români. Care sunt condițiile de acordare a sprijinului

Pe agenda ședinței de guvern de joi se află și o ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou născut defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile.

Ajutor de 2.000 de lei pentru această categorie de români. O ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou născut defavorizate, care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, se află pe agenda ședinței de guvern de joi, 4 aprilie.

Ajutor de 2.000 de lei pentru această categorie de români

Ce prevede ordonanţa:

Ajutor de 2.000 de lei pentru această categorie de români. Prezentul proiect de act normativ stabilește măsuri de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de cupluri mamă-nou-născut defavorizate, în corelare cu Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13)) – Obiectivul specific: ESO4.13. Reducerea deprivării materiale din cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027.

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 prevede o țintă estimativă de 15.000 de cupluri mamă-nou-născut/an proveniți din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic.

În raport cu această valoare, se estimează alocarea disponibilă – de 24.000.000,00 euro – este în măsură să acopere necesarul de finanțare pentru un număr estimat de 60.000 de cupluri mamă nou-născut din aceste categorii de grup țintă dezavantajate, până la finalul exercițiului financiar privind eligibilitatea cheltuielilor.

Cuplurile mamă – nou-născut, care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

  • mamele care nasc începând cu data întrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, în baza Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;
  • mamele cu dizabilităţi care nasc începând cu data întrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
  • mamele care nasc începând cu data întrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii de risc, mame aflate temporar în situații critice de viață, mame care nu dețin acte de identitate, mame minore, mame – cetățeni străini sau apatrizi provenite din zone de conflic, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;
  • mame care nasc începând cu data întrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  • mamele minore care nasc începând cu data întrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
  • mamele care nasc începând cu data întrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zone de conflict.Prin excepție de la prevederile art. 3 alin.(1), în cazul decesului mamei, tichete sociale pe suport electronic pot fi acordate taților sau persoanelor cărora le este încredințat copilul. Categoriile de destinatari finali au fost stabiliți în concordanță cu prevederile Priorității 10 din cadrul PoIDS 2021 -2027.

Tichetele sociale pe suport electronic sunt finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, respectiv în limita a 24.000.000 euro, în conformitate cu regulile de eligibilitate PoIDS 2021-2027.

Coordonatorul măsurii de sprijin pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic e Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate, cu rol de beneficiar responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor prevăzute de prezenta ordonanța de urgență.

Măsura de sprijin e implementată pe o perioadă de patru ani, respectiv 2024 – 2027, și are ca scop sprijinirea cuplurilor mamă – nou-născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin în vederea achiziționării de produse de îngrijire a nou-născutului, precum și a unor măsuri auxiliare care vin în completarea sprijinului principal.

Tichetul social pe suport electronic are o valoare de două mii de lei, într-o tranșă unică pentru fiecare nou-născut, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2024-2027.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page