Press "Enter" to skip to content

Rugăciune către Sfântul Nicolae pentru ajutor dat copiilor. Este făcătoare de minuni şi se spune pentru vindecare grabnică, pentru succes la şcoală, pentru regăsirea echilibrului emoţional

Sărbătoarea Sfântului Nicolae, atât de aşteptată de copii, este anual pe data de 6 decembrie. Sfântul Nicolae este protectorul copiilor, dar şi al celor nevoiaşi, al marinarilor şi al victimelor judecăţilor nedrepte!

În această zi, este bine să rosteşti o rugăciune către Sfântul Nicolae pentru binele copiilor. Dacă cei mici se confruntă cu diferite boli, dacă au probleme la şcoală, dacă sunt deprimaţi şi nu mai găsesc bucurie în nimic, dacă – în cazul celor mai mari – au apucat-o pe calea pierzaniei, a drogurilor, a alcoolului sau a jocurilor de noroc, rosteşte în această zi cu credinţă în suflet rugăciunea către Sfântul Nicolae, iar lucrurile vor reintra pe făgaşul normal mai repede decât te-ai aştepta.

Rugăciune către Sfântul Nicolae pentru ajutor dat copiilor

Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae! Auzi-ne pe noi, păcătoşii (numele), care ne rugăm ţie şi chemăm în ajutor mijlocirea ta grabnică: vezi-ne pe noi, neputincioşii, care din toate părţile suntem vânaţi, de tot binele suntem lipsiţi şi cu mintea suntem întunecaţi din pricina puţinătăţii de suflet: grăbeşte, bineplăcutule al lui Dumnezeu, şi nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului, ca să nu se bucure vrăjmaşii noştri şi să nu murim în lucrurile noastre cele viclene. Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa.

Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul şi să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Pe lângă această rugăciune puternică, este bine să spune cât mai des și o rugăciune pentru familie. De asemenea, la vreme de boală, neliniște și deznădejde, este recomandat să citeşti zilnic Acatistul Sf. Nicolae, tămăduitor și cu efect imediat.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page