Press "Enter" to skip to content

Ajutorul de deces, mai mare în 2023. Cu cât va crește suma pe care o primesc rudele celor trecuți în neființă

Românii primesc ajutor de deces mai mare din 2023. Guvernul a adoptat proiectul de lege care prevede majorarea sumei pe care o primesc rudele românilor asiguraţi sau ale pensionarilor care trec în neființă.

  • Ajutorul de deces, majorat în 2023
  • Hotărârea a fost adoptată de guvern

Ajutor de deces majorat în 2023. A fost adoptat proiectul de lege al bugetului asigurărilor de stat penutru anul viitor. Astfel, românii primesc cu aproape 700 de lei mai mult pentru înmormâtare începând de anul viitor.

Ajutorul de deces va fi mai mare în 2023

După creștere, rudele celor decedați o să primească suma de 694 de lei în plus față de ajutorul acordat de stat în prezent în aceste cazuri. Astfel, valoarea ajutorului de deces va fi de 6.789 lei pentru anul 2023. Și cuantumul indemnizaţiei pentru rudele celor decedaţi care nu aveau calitatea de asigurat sau de pensionar va fi majorat la 3.395 lei.

Legea menționată mai arată că este majorată valoarea ajutorului de deces de la 5.163 de lei la 5.429 de lei. De asemenea, indemnizaţia rudelor persoanelor care au decedat este majorată în acest an de la 2.582 de lei la 2.715 lei

Legea 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice – prevede că ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia.

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 va intra în vigoare după ce o să fie votat de Parlament, promulgat de şeful statului şi apoi publicat în Monitorul oficial.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului de deces în 2023

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces 2023 sunt:

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);

– certificat de deces (original şi copie);

– act de identitate al solicitantului (original şi copie);

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

– adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

– dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page