Press "Enter" to skip to content

Calendar Creștin Ortodox, 8 noiembrie 2022. Mare sărbătoare! Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe data de 8 noiembrie, credincioșii îi sărbătoresc Pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Calendar Creștin Ortodox, marți, 8 noiembrie 2022. Cine sunt Sfinții Mihail și Gavriil?

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt cei mai cunoscuți îngeri din calendarul creștin ortodox, iar pomenirea lor se face în fiecare an la data de 8 noiembrie, încă din secolul V.

Numele Mihail înseamnă „Acela care este ca Dumnezeu” sau „Cine este cel care e ca Dumnezeu?”, în timp ce numele de Gavriil provine din ebraică, însemnând „Omul lui Dumnezeu” sau „Dumnezeu este puternic”, potrivit orthodoxwiki.org.

Potrivit statisticilor MAI, peste 1.321.845 de români, dintre care 735.450 bărbați și 586.395 femei, își serbează onomastica pe 8 noiembrie, la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail si Gavriil. Dintre bărbați, 362.891 poartă numele de Mihai, iar dintre femei, 353.599 poartă numele de Mihaela.

Arhanghelul Mihail apare în icoane purtând în mâna dreaptă o sabie, iar în cealaltă mână poartă adesea un scut, o creangă de curmal, o lance sau un steag alb.

Arhanghelul Gavriil apare în icoane îmbrăcat în veșminte albastre sau albe, purtând în mână un crin, o trâmbiță, o făclie, o creangă din rai dăruită lui de către Maica Domnului sau o lance, în timp ce în cealaltă mână poartă o oglindă de jasp, pe care apare litera Χ,

prima literă a numelui lui Hristos în limba greacă.

Cinstirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil  

Creștinii din București pot merge la una dintre bisericile de mai jos, care poartă hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, ca să se roage și să aprindă o lumânare sau să participe la Sfânta Liturghie.

  • Schitul Darvari din Capitală
  • Biserica Sfinții Voievozi
  • Mănăstirea Stavropoleos
  • Parohia Sfinţii Arhangheli- Huedin
  • Parohia BUMBACARI
  • Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
  • Biserica Mântuleasa
  • Parohia „Parc Ghencea I“
  • Biserica Mărcuţa

În județul Iași sunt aproape 150 de biserici și mănăstiri închinate Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, iar în județul Botoșani sunt peste 20 de biserici cu acest hram.

Cu ocazia zilei Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil se vor organiza slujbe la toate bisericile și mănăstirile creștin ortodoxe.

Calendar Creștin Ortodox, marți, 8 noiembrie 2022. Ce NU ai voie să faci în această zi

În sfânta zi de 8 noiembrie, la fel ca în zilele de mare sărbătoare, este de cuviință care orice creștin să meargă la biserică, să spună o rugăciune, să aprindă o lumânare și să facă fapte de milostenie.

Credincioșii ortodocși practicanți trebuie să țină cont că în sfânta zi de sărbătoare nu se fac treburi casnice, nu se lucrează pământul, nu se coase, nu se tricotează, nu se spală și nu se mătură.

De asemenea, în această zi de sărbătoare nu ai voie să mănânci până nu se termină Sfânta Liturghie la biserică.

Canon de rugăciune către Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi a tuturor puterilor cereşti, glasul al 4-lea:

Mai marilor Voievozi ai Oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai mari peste cetele puterilor celor de sus.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toţi credincioşii să lăudăm pe Ceea ce cârmuieşte toate căpeteniile cele fără de trup, ale cetelor celor de sus, pe Treimea Cea Nezidită, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule, Atotţiitorule!

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pus-ai începătură făpturilor, fiinţa cea fără de trup a îngerilor, Făcătorule, care Preacurat Scaunul Tău înconjoară, strigând către Tine: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, Atotţiitorule!

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te, Arhanghele Gavriil, de taină vestitorule al Întrupării lui Dumnezeu; Bucură-te, Arhanghele Mihail, mai marele cetelor celor fără de trup, care neîncetat strigaţi: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule, Atotţiitorule!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strămoaşa Eva oarecând, prin călcarea poruncii, a supus blestemului tot neamul omenesc; iar tu, Fecioară, Mireasă a lui Dumnezeu, născând pe Ziditorul, l-ai întors către binecuvântare.

Cântarea a 3-a. Irmos: Frica Ta Doamne o sădeşte…

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tărie ai aşezat, Nemuritorule, pe cei puternici, care săvârşesc întru tot sfântă voia Ta întru cele de sus, înaintea Ta pururea stând.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tăinuitorii Întrupării Tale şi ai Cinstitei Învieri, pe mai marii îngerilor, Hristoase, care se roagă pentru noi, primeşte-i.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Îngeri ai pus păzitori oamenilor ca un Milostiv şi slujitori mântuirii slugilor Tale i-ai arătat, Hristoase.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Negrăit ai zămislit pe Domnul şi Mântuitorul, Dumnezeiască Mireasă, pe Cel Ce ne scapă din stricăciune pe noi, cei ce întru adevăr pe tine te chemăm.

Cântarea a 4-a. Irmos: Şezut-ai pe cai…

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cerești, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Şezut-ai pe îngeri ca pe nişte cai, Iubitorule de oameni şi ai apucat cu mâinile Tale frâul lor şi mântuire s-a făcut călătoria Ta celor ce strigă neîncetat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acoperă pe îngeri virtutea Ta, Iubitorule de oameni, şi s-au umplut marginile pământului de Slăvită Dumnezeiască Lauda Ta, Cel Ce eşti fără de început; mântuieşte-ne pe noi, care împreună cu dânşii strigăm Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ieşit-ai, Îndurate, spre mântuirea poporului Tău, Hristoase, şi împreună chemi pe Puterile Tale şi veselie s-a făcut venirea Ta celor ce cu credinţă strigă Ţie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară şi Maică, mai presus de fire te-ai arătat, Preacurată, ca Ceea ce pe Hristos Dumnezeu şi Om L-ai născut, Căruia cu frică strigă Cetele îngereşti: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: De noapte mânecând…

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragoste nemutată, pururea spre tine, Hristoase, purtându-se spre Înălţimea cea mai presus de toate doririle, Puterile îngereşti neîncetat pe Tine Te slăvesc, Dumnezeule.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Cel Ce eşti Necuprins, pe îngerii Tăi cei după fiinţă înţelegători i-ai făcut cu harul Tău, Hristoase, nestricaţi după chip, aşezându-i cântăreţi ai Slavei Tale.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai păzit, Hristoase, pe slujitorii Tăi neplecaţi spre ce este mai rău, prin apropierea cea către Tine. Că izvorul bunătăţii fiind, faci bine celor ce slujesc Ţie după vrednicie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce după naştere eşti Fecioară, numai tu care nu ştii de nuntă, Curată Marie Preacinstită, la limanul tău îndreptează-ne pe noi din nevoi, povăţuindu-ne la mântuirea cea veşnică.

Cântarea a 6-a. Irmos: Ca Iona din chit, Doamne…

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeiască cuviinţă din cele ce n-au fost, Doamne, prin Cuvântul Tău ai adus fiinţele cereştilor şi nemuritoarelor Oştiri, luminoase făcându-le pe ele.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tăinuitori cinstiţi ai laudei lui Dumnezeu v-aţi făcut voi, cei ce sunteţi fără de trup, cetăţeni după adevăr Cerescului şi Dumnezeiescului Cort, Făcătorului după vrednicie slujind.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelegătoare Cete ale celor fără de trup, pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de început, Te laudă neîncetat şi Te preaslăvesc ca pe Făcătorul şi Ziditorul a toate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cel Ce şade împreună cu Tatăl fără de început întru cele preaînalte, Preacurată, în braţele tale a-L purta te-ai învrednicit. Pe Care, Curată, Milostiv fă-L nouă, robilor tăi.

CONDAC, glasul al 2-lea.

Mai marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor Dumnezeieştii Slave, povăţuitorii oamenilor şi Căpeteniile îngerilor, cereţi pentru noi ceea ce este de folos şi mare milă, ca nişte mai mari Voievozi ai celor fără de trup.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei în cuptor…

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Neputând să vadă Chipul Feţei Celui înaintea Căruia stau neîncetat, mulţimile îngerilor cele slujitoare care strigă: Binecuvântat eşti, Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lumină ai arătat, Îndurate, fiinţelor celor fără de materie ale îngerilor Tăi care, plini fiind de Lumina Cea Negrăită, neîncetat strigă: Binecuvântat eşti, Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin Cuvântul Tău Cel Ipostatic, mulţimea îngerilor ai făcut şi sfinţind-o cu Dumnezeiescul Duh ai învăţat-o, Dumnezeule, să numească Treimea, Dumnezeu, în veci.

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Trei Feţe cunoscând, Slăvim Fiinţa Cea de Nescris: pe Tatăl şi pe Fiul şi împreună pe Duhul, strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page