Press "Enter" to skip to content

Cea mai puternică rugăciune către Fecioara Maria. Se rosteşte de cinci ori pe zi, timp de 10 zile pentru împlinirea dorinţelor

Puterea Maicii Domnului este extrem de mare şi ne putem convinge singuri de acest lucru dacă ne rugăm cu credinţă.

Cea mai puternică rugăciune către Fecioara Maria. Această rugăciune poate fi rostită ori de câte ori apar cumpene în viaţa ta. Ca să treci repede peste necazuri, trebuie să spui această rugăciune de cinci ori pe zi, timp de zece zile consecutive. Ar fi bine şi să depui zilnic câte zece exemplare din această rugăciune într-o biserică sau să le oferi credincioşilor aflați în lăcașul de cult.

La apusul soarelui, oferă o pâine, o lumânare și pomelnicul familiei la altar. De asemenea, ar fi bine primită şi o pomană dată unui sărac aflat în lăcașul de cult. Poate fi o sticlă de ulei, o pungă de făină, o pâine, nişte fructe sau chiar o mâncare gătită. În momentul în care dai de pomană, spune: „În cinstea Maicii Domnului”.

Cea mai puternică rugăciune către Fecioara Maria

Preasfânta Stăpâna de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi îndrept gândul, inima şi toate simţurile şi te rog cu lacrimi:Până când Măicuţă a milostivirii va fi această durere necontenită pe Pământ?Până când vrăjmaşii nevăzuţi ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieţilor oameni?Până când vor pângări şi vor necinsti trupurile, sufletele şi vieţile lor?Înşelându-i ca să nu cunoască adevărul,să nu îndeplinească poruncile divine şi să nu dea slava şi cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat:Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt?Ridică-te Stăpâna Atotbună şi zdrobeşte pe vrăjmaşii noştri şi ai Fiului tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ţi sfinţenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezue. Roagă-te, Fecioară, pentru Sfânta Biserică pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta,conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogaţi, săraci, necăjiţi, bolnavi, pentru cei prigoniţi,pentru credinţă, pentru salvarea celor care au rătăcit la secte, pentru cei răposaţi.Ajută-ne să ne pocăim toţi oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunţăm la păcate, vicii şi necredinţă.Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu, care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele iţe rănite atât de mult de vrăjmaş.Roagă-te Măicuţă Sfântă şi pentru aceste nevoi ale mele (rosteşti necazurile pe care le ai, dorinţele pe care să ţi le împlinească Maica Domnului)Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin. 

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page